Hellasguidens blogg

Hellasguidens blogg

Smått og stort fra Hellas

Tips og forslag, minner, morsomheter og meninger.

Du kan også følge meg på twitter: @KyriaT

Hellas, en myte?

Hellas genereltOpprettet av skritis to., november 10, 2011 16:25:54

INNLEGGET NEDENFOR ER EN KOMMENTAR (men for lang til kommentarfeltet) FRA SKRITIS TIL MITT (KYRIAT'S) INNLEGG "MYTEN OM GREKERE", OG STÅR SELVSAGT HELT OG HOLDENT FOR SKRITIS EGEN REGNING.

KyriaT

smiley


Jeg tror ikke mange er uenige med deg om hvor elendig grekernes hverdag er! Jeg savner derimot mer informasjon om HVORFOR, og HVA som kan gjøres om det er mulig!

Hellas har opparbeidet en astronomisk gjeld ganske enkelt fordi landet tjener for lite penger!

Hvorfor? Alle tilgjengelige produksjonsfaktorer , de som SKULLE bringe penger i kassen fungerer langt fra optimalt. Alt drives uproduktivt og urasjonelt. En stor del av skylden har "Nepotismen". Hele ledersjiktet er rekruttert utefra politiske bekjentskaper i stedet for utefra kompetanse! Kvalifiserte grekere, f. eks. leger foretrekker å emigrere i stedet for å slikke udugelige politikere oppetter ryggen for å sikre seg jobb. Dette tapper landet for de fleste kvalifiserte ledere som KUNNE ha gjort noe!

Det politiske uføret er en sak for seg. Begge de to politiske grupperinger, Pasok og Neo Demokratia er styrt av "Politiske familieklaner" . Ingen av dem er interessert i annet enn å skaffe seg selv fordeler ved å karre til seg selv mest mulig. Det har de gjort til gangs! I den diskusjonen som pågår i internasjonale media lyder det fra meget kvalifisert hold at "De politiske Klanene" har lag seg opp formuer i utlandet til verdier på ca 200 MILIARDER Euro! Hvor er disse pengene kommet fra? Resultatet er at det er likegyldig hvilken "KLAN" som sitter ved makten, likegyldig hva du stemmer på, Hellas blir ikke bedre. Verdens eldste demokrati er det minst demokratiske og politisk det mest tilbakestående i hele Europa. (Kvinnesynet er en sak for seg selv, Hellas ligger mange mil bak Norge når det gjelder likestilling)

En annen faktor som setter landet tilbake er korrupsjonen. En undersøkelse utført av "Der Spiegel" konkluderer med at Hellas et av verdens mest korrupte land, det stiller på linje med U-land i Afrika!

Hvordan landet har havnet i denne situasjonen skyldes over 100 års ukultur på alle plan. Her er det ikke lederne de eneste syndebukkene! Verstingen heter "TRADISJON"!

Elendigheten skyldes for en stor del en rigorøs binding til forstokkete antikverte tradisjoner. De eldre generasjoner er opphøyet til autoritære "Guder", "det som var godt nok for far og bestefar er godt nokk for meg!" (Det er fremdeles mafialiknende tilstander med vendetta i enkelte landsbyer) Der står de! Med denne grunninnstillingen fortjener de ikke bedre. Grekerne har ikke forstått at vi lever i informasjonens tidsalder. Resultatet taler for seg selv: De samlede inntekter pr. innbygger rekker ikke til for å skaffe grekerne et verdig liv! Det lille de tjener går for en alt for stor del med til å dekke det store "svelget" som heter offentlige utgifter "administrasjon i særdeleshet. De herskende klaner har som et politisk virkemiddel opprettet et økende antall stillinger i det offentlige. De fleste som sitter i disse jobbene gjør ikke annet matnyttig enn å drikke kaffe samtidig som de går av med pensjon som 50 åringer! Her kommer også de formuene som klanene har lagt seg opp, hvor skulle ellers disse pengene komme fra?

Selv om jeg snakker gresk har jeg store problemer med å kommunisere med grekere over 50 år. De liker ikke meg heller, jeg er "kontroversiell". Våre grunnleggende normer er fundamentalt på kollisjonskurs.

Fra min side føles det som om jeg snakker med mennesker hvis tankegang står 300 år tilbake i tiden!

Her står vi overfor et alvorlig generasjonskap! De under 50, "Internettgenerasjonen" , er ikke så forskjellig fra andre europeere, men de har ikke skaffet seg autoritet ennå. De er helt i foreldrenes makt.

Før i tiden ble de som ikke kunne lese og skrive betegnet som "analfabeter" , vår tids analfabeter er de som ikke kan bruke Internet! Det betyr at grekere over ca 55 år er å regne som analfabeter! De unge har for stor respekt og er redd for den makten de eldre generasjonene, selv om mange egentlig hater dem. Derfor står det hele bom fast. Det krever en mentalitetsendring fra øverst til nederst for at grekernes skal kunne begynne å tjene tilstrekkelig penger til at deres hverdag skal bli forbedret! Produktiviteten ligger på en brøkdel av andre europeiske land. Dette til tross for at EU har pumpet enorme pengesummer inn i Hellas siden landet ble medlem under falske forutsetninger. Det var ren svindel! Uten disse innsprøytningene hadde Hellas i dag vært et u-land.

Den ortodokse kirken må ta sin del av skylden, den er for en stor del ansvarlig for den bakstreverske forstokkede tradisjonelle tankegangen! Den Ortodokse kirke er en "stat i staten" og en betydelig maktfaktor.

Innlegget dit tar tydelig sikte på er å fortelle oss hvor synd det er på grekerne. Etter å ha kjent grekerne i 20 år, (jeg har hus der og har betalt skatt til Hellas i 7 år) kan jeg bekrefte at det du forteller er korrekt. Hellas er Europas mest tilbakestående land. Å si at det er EU, spesielt tyskerne som har skylden er absurd. (Greske media kjører sterkt på dette) Hvor synd det enn er på dem har de bare seg selv å takke. En av de få inntektene de har, turismen har de nesten klart å ødelegge ved hjelp av alle streikene. Det er min oppriktige mening at den som sager av den greina han sitter på mangler noe i hodet sitt! De streikene som har ødelagt mest er transportsektoren og drosjeeierne som blokkerte flyplasser slik at turister selv måtte slepe bagasjen opp til 1 km i stekende varme! Dette er ikke en arbeidskonflikt, det er eierne av drosjer og lastebiler som tviholder på et antikvert monopol som også er i konflikt med EU. Da transportnæringen i Hellas er monopolisert blir den selvsagt dyrere!

Er det da riktig at Europas skattebetalere skal betale for at Grekerne skal få en bedre hverdag? Er det virkelig at noen mener at siden grekerne ikke klarer å tjene nok penger selv, skal skattebetalerne i andre EU land stille opp og betale regningen? Jeg mener de har betalt mer en nok allerede! Jeg er redd vi bare har sett toppen av isfjellet! Hadde Merkel og Sarkozy kjent grekerne like godt som meg hadde de kastet dem ut av EU for 2 år siden da svindelen ble kjent. Et så tilbakestående land som Hellas hører ikke hjemme i EU.

Det er ikke håp for Hellas uten å ved hjelp av drastiske virkemidler, hensynsløst å rasjonalisere, forvandle hele samfunnet. Sett landet under administrasjon som et hvert annet konkursbo! Plan 2: Sett inn en regjering av profesjonelle ledere uten partibinding med uinnskrenket makt. (Kall det gjerne diktatur)

Arrester de herskende klanene og deres familier, sett dem under tiltale og konfisker deres formuer. 200 milliarder Euro skulle hjelpe til å få et pusterom. I annen omgang, avskaff den ortodokse kirke, konfisker formuen, den er betydelig, (hvor kommer den fra?) sett prestene i produktivt arbeid, mange av dem kan for eksempel bli lærere! Et bidrag til å forbedre kvaliteten på de elendige skolene, et skritt på veien til å fjerne den skampletten som heter FRONTISTIRIO, privatskoler. Bare barn av rike foreldre har råd til å gå på disse. De andre har derfor ingen sjanser til å bli annet en lavlønnete arbeidere.

Er mitt forslag Utopia? Et slikt inngrep er ikke demokratisk, men verdens eldste demokrati har selv satt seg utover den grensen hvor demokrati som styringsform ikke lenger fungerer!

Alternativet har Toya allerede utredet ganske ettertrykkelig: Det er forsatt armod i mange generasjoner, antagelig 50 - 60 år fremover.

  • Kommentarer(0)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.